قفس هوشمند

برند:
TSE System

قفس هوشمند محصول کمپانی TSE آلمان :

شرایط مناسب جهت غربالگری اتوماتیک رفتاری و شناختی موشهای جهش یافته یا درمان شده در گروه های اجتماعی  را با دقت و راندمان بالا فراهم مینماید.

 IntelliCage این دستگاه اجازه رفتار اجتماعی نرمال را به موش و حیوانات مورد آزمایش میدهد.

 موش آزمایشگاهی کنش و واکنش های طبیعی در محیط زندگی خواهد داشت و این رفتار اجتماعی آزاد باعث افزایش کیفیت وقابلیت مقایسه پذیری یافته های شما با کاهش اتلاف انرژی خواهد شد .

محصولات مرتبط