برگزاری سمینار آشنایی با فریزدرایینگ و تغلیظ کننده های تحت خلاء و کاربردهای آن در صنایع داروسازی،بیوتکنولوژی و غذایی

صفحه اصلیاخبار و تازه هابرگزاری سمینار آشنایی با فریزدرایینگ و ......

برگزاری سمینار آشنایی با فریزدرایینگ و تغلیظ کننده های تحت خلاء و کاربردهای آن در صنایع داروسازی،بیوتکنولوژی و غذایی

13 اردیبهشت 1397

برگزاری سمینار آشنایی با فریزدرایینگ و تغلیظ کننده های تحت خلاء و کاربردهای آن در صنایع داروسازی،بیوتکنولوژی و غذایی 

برگزارکننده شرکت آرمین شگرف

با همکاری شرکت Martin Christ آلمان

سخنران مدعو : آقای دکتر هودل

زمان: 16 اردیبهشت 1397